Увага! >
< Забезпечення соціальним захистом учасників бойових дій та членів сімей загиблих учасників АТО.
31.10.2017 16:49 Вік: 1 year
Категорія: Корисна інформація

Необхідність впровадження та ефективність функціонування системи управління охороною праці на підприємствах.Стан охорони праці на підприємствах значною мірою визначається ефективністю функціонування системи управління охороною праці. Роботодавці відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» зобов'язані створювати умови праці, які повинні відповідати нормативно-правовим актам, а також забезпечувати дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Так, роботодавець має створити службу з охорони праці та призначити відповідних фахівців для виконання такої роботи, або такі обов’язки покласти на себе. Також у відповідності до статті 14 цього Закону наймані працівники зобов’язані дбати про свою особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

На підприємствах, де не створені служби охорони праці, у більшості випадків ніхто не займається навчанням та перевіркою знань з питань охорони праці, проведенням інструктажів з охорони праці, обов'язкових медичних оглядів працівників. Нормативні документи з охорони праці на таких підприємствах або відсутні, або вони не відповідають вимогам нормативних правових актів і не виконуються. Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, не проходять встановленого законодавством навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Відсутність звільненого фахівця з охорони праці, як правило, мотивується здебільшого фінансовою неспроможністю його утримання.

Також вкрай негативну роль в погіршенні ситуації вирішення ключових питань з охорони праці відіграє невисокий фаховий рівень спеціалістів з охорони праці. Відсутність матеріальної мотивації не дає можливості підприємствам утримувати висококваліфікованого спеціаліста-фахівця, який буде вирішувати непрості завдання охорони праці.

Тому і буває так, що мають місце випадки, коли роботодавець пропонує працівникові видати його травму як невиробничу і домовитися про «компенсації» без проведення розслідування. Але завжди потрібно пам'ятати, що після цього такі працівники втрачають соціальні гарантії і разом з тим існує ймовірність, що причини таких випадків не будуть усунені, а нещасні випадки із вже більш трагічними наслідками можуть повторитися, що створює загрозу для всіх працюючих на підприємстві.

Вихід для потерпілого на виробництві простий - надання достовірної інформації, починаючи з надходження в медичний заклад з травмою. Це дасть комісії з розслідування нещасного випадку можливість ознайомитись із всіма необхідними матеріалами. Звернутися із заявою про проведення розслідування нещасного випадку потерпілий може безпосередньо до підприємства, а у разі відмови - до Фонду соціального страхування (далі – Фонду).

Варто зауважити, що розслідування проводиться незалежно від терміну давності нещасного випадку, важливо лише наявність підтверджуючих документів та свідків, адже основна діяльність Фонду, насамперед, на створення на робочих місцях безпечних умов праці, забезпечення соціальної захищеності робітників. Тому Фонд зацікавлений у виявленні фактів приховування нещасних випадків на виробництві, інформування працюючих про їх права і обов'язки в сфері охорони праці.

Мораторій на проведення перевірок з охорони праці контролюючими органами дещо «розхолодив» роботодавців дотримуватись вимог чинного законодавства з охорони праці. Так, із 52 нещасних випадків на виробництві, що зареєстровані за 9 місяців 2017 року Херсонським відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування  в  Херсонській області, комісіями із розслідування в 17 із них були встановлені організаційні причини недотримання законодавства з охорони праці відповідальними особами підприємств, а самі працівники дозволяли собі порушувати правила безпечного виконання робіт, що стало причиною 7 таких випадків, із них у 1 випадку потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У відділенні завжди є тісний контакт з роботодавцями, які хочуть налагодити безпечну працю на своєму виробництві. Тому ми завжди раді надати консультації в питаннях охорони праці підприємствам, установам, організаціям, а на їх запрошення взяти участь у виробничих нарадах, на яких розглядаються питання охорони праці та профілактики виробничого травматизму.

Так, за 9 місяців 2017 року представники відділення виконавчої дирекції Фонду взяли участь у 9 таких нарадах та семінарах. На 26 підприємствах надавалася допомога в покращенні та впровадженні системи управління охороною праці.

Тільки на тих підприємствах буде низький рівень травматизму і професійних захворювань, де заходи з охорони праці не є одноразовою акцією. Це, перш за все, щоденна систематична робота, в якій активну участь повинні брати, як роботодавець, так і найманий працівник, а відділення виконавчої дирекції Фонду завжди «підставить своє плече».

 

 

Страховий експерт з охорони праці

Херсонського відділення ВД Фонду

соціального страхування  в 

Херсонській області                                                                               О.Б. Бойчук