Інформація для осіб, які звертаються за державною допомогою >
< ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИБОРЦІВ !
20.06.2019 14:36 Вік: 221 days
Категорія: Корисна інформація

Реабілітаціядітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу.


У 2019 році запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволить забезпечити адресність,  прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

На виконання Закону України«Про Державний бюджет України на 2019 рік», якимпередбаченівидатки за бюджетною програмою 2507100 «Реабілітаціядітей з інвалідністювнаслідокдитячого церебрального паралічу», Урядом 27.03.2019 бувприйнятий проект постанови КабінетуМіністрівУкраїни«Про затвердження Порядку використання у 2019 роцікоштів, передбачених у державному бюджеті для здійсненняреабілітаціїдітей з інвалідністювнаслідокдитячого церебрального паралічу».

Порядком використання у 2019 роцікоштів, передбачених у державному бюджеті для реабілітаціїдітей з інвалідністювнаслідокдитячого церебрального паралічу (далі – Порядок), передбачено, щоголовнимрозпорядникомбюджетнихкоштів є Мінсоцполітики.

Розпорядникамибюджетнихкоштівнижчогорівня є:

Фонд соціальногозахистуінвалідів (далі – Фонд) ? відповідальнийвиконавецьбюджетноїпрограми;

орган виконавчоївлади в АвтономнійРеспубліціКрим з питаньсоціальногозахистунаселення, структурніпідрозділи з питаньсоціальногозахистунаселенняобласних, Київської та Севастопольськоїміськихдержавнихадміністрацій (далі ? регіональніоргани);

структурніпідрозділи з питаньсоціальногозахистунаселеннярайонних, районних у м. Києві та Севастополідержавнихадміністрацій, виконавчихорганівміських, районних у містах (у разіїхстворення) рад (далі ? місцевіоргани).

Фонд за погодженнямізголовнимрозпорядникомбюджетнихкоштіврозподіляєбюджетнікошти, щоспрямовуються на здійсненняреабілітаційнихзаходів для дітей з інвалідністювнаслідокдитячого церебрального паралічу (далі — діти) міжрегіональними органами, які, у свою чергу, розподіляютьбюджетнікоштиміжмісцевими органами пропорційночисельностідітей, якіпотребуютьреабілітаційнихзаходів, за місцемїхпроживання (перебування) відповідно до індивідуальнихпрограмреабілітації.

Протягом року, Фонд за погодженнямізголовнимрозпорядникомбюджетнихкоштівможездійснюватиперерозподілбюджетнихкоштівміжрегіональними органами, а регіональніоргани - міжмісцевими органами на підставіїхзвернень.

Бюджетнікоштиспрямовуються на відшкодуваннявартостіреабілітаційнихзаходів для дітей закладам охорониздоров’я будь-якоїформивласності та організаційно-правовоїформиабоїхвідокремленимпідрозділам, щозабезпечуютьмедичнеобслуговуваннянаселення на основівідповідноїліцензії та професійноїдіяльностімедичних (фармацевтичних) працівників, а такожреабілітаційнимустановам, підприємствам, закладам, у тому числіїхвідділенням, структурнимпідрозділамнезалежновідформивласності, якімаютьліцензію на провадженнягосподарськоїдіяльності з медичної практики.

Більш детальну інформацію щодо: порядку забезпечення дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП реабілітаційними заходами; переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я; методичних рекомендацій щодо формування Фондом соціального захисту інвалідів переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, ви можете отримати у відділі з питань захисту населення управління праці та соціального захисту населення Суворовської районної  у м. Херсоні ради за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 (каб.317), тел. 26-69-65, або на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України за посиланням: https://www.msp.gov.ua/content/reabilitaciya-ditey-z-invalidnistyu-vnaslidok-dityachogo-cerebralnogo-paralichu.html.