Інформація щодо проведення перерахунку пенсії з 01.07.2019р. >
< Реабілітаціядітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу.
03.07.2019 15:32 Вік: 1 year
Категорія: Корисна інформація

Інформація для осіб, які звертаються за державною допомогою


Довідки про місце реєстрації для осіб, які звертаються за державною допомогою, можливо буде отримати тільки за умови наявності у Відділі реєстрації місця проживання фізичних осіб Херсонської міської ради інформації про осіб, місце проживання яких зареєстровано у м. Херсоні.

Для наповнення, формування та ведення Реєстру територіальної громади необхідно:

- присутність власника або співвласника, наймача житла (особисто з паспортом та документами, що підтверджують право власності на нерухоме майно);

- документи осіб, що зареєстровані в приміщенні (свідоцтво про народження або паспорт громадянина України, та інше);

-  документ, що підтверджує зміну прізвища (за наявності);

- у разі подання заяви законним представником особи, додатково подається документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника.

Відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.16 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», розпорядженням міського голови від 29.03.19 № 66 «Про окремі заходи з формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Херсона», рекомендовано юридичним особам (підприємствам, установам, організаціям) усіх форм власності, іншим суб’єктам звернень для забезпечення наявності повної та актуальної інформації в реєстрі територіальної громади м. Херсона передати до відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб Херсонської міської ради наявні у володінні будинкові книги/картотеки з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб Херсонської міської ради: м. Херсон, просп. Ушакова, 37, каб 118 - 127, (тел. 31-61-03).