До уваги роботодавців! >
< До уваги внутрішньо переміщених осіб!
06.05.2020 16:03 Вік: 142 days
Категорія: Корисна інформація

Допомога на дітей ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.


Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми» від 22 квітня 2020 р. № 329.

Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним
особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку і сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи — підприємця.

 Ця допомога виплачується на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп (до 6 років – 1779 грн, з 6 до 10 років – 2218 грн).

Призначення та виплата вищезазначеної допомоги проводитиметься після набрання чинності Постанови (5 травня 2020 року) під час дії карантину та на один місяць після дати його відміни.

Для призначення допомоги документи подаються в паперовому або електронному вигляді.

1.  У паперовій формі заявник подає такі документи:

–  копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

– довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7).

2. В електронній формі заявник подає такі документи/відомості:

фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків);

фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

 Відомості в електронному вигляді без надання фотокопій документів, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 10 цього Порядку, надаються через інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів.

На заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника. Відомості про прізвище, ім’я та по батькові заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.

Допомога призначається з місяця звернення і виплачується на поточні рахунки заявника через установи уповноважених банків.

Допомога не призначається у разі, якщо на дитину до трьох років виплачується допомога «Муніципальна няня».

Форма заяви та перелік банків на 2020 рік додаються.