Незадекларована праця не захищає від штрафу >
< ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ
04.09.2020 11:57 Вік: 22 days
Категорія: Корисна інформація

Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020 – 2021 роках


 Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України  від 29.07.2020 № 744 «Порядок та умови реалізації пілотного проекту «монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020 – 2021 роках» з 1 вересня 2020 року одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка» змінено на грошову компенсацію.

          Для призначення грошової компенсації отримувач подає структурному підрозділу соціального захисту населення такі документи:

–       заяву за формою згідно з додатком у паперовій або електронній формі;

–       копію свідоцтва про народження;

–       довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).  

           До заяви в  електронній формі додаються фотокопії вищевказаних документів та  накладається кваліфікований електронний підпис.

Документи подаються:

-         Особисто  у паперовому вигляді;

-         В електронному вигляді за наявності кваліфікованого електронного підпису та фотокопій вищезазначених документів;

-         У разі відсутності фотокопій документів, через інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними системи органів виконавчої та органів  місцевого самоврядування після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів;

-         За потреби подаються інші документи.

          Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Для отримання грошової компенсації відкривається спеціальний рахунок у АО КБ «Приватбанк» (відкриття рахунку в інших банках Постановою не передбачено).

 

(найменування структурного підрозділу  з питань соціального  захисту населення)

від  ____________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

отримувач______________________________________________

                                                                                      (батько / мати, патронатний вихователь, прийомний батько,

 батько-вихователь)

проживаю за адресою _____________________________________________,

номер телефону __________________________________________________,

адреса електронної пошти _________________________________________,

тип документа __________________________________________

                                                (паспорт громадянина України, ________________________________________________________

документ, що підтверджує право на постійне проживання

________________________________________________________

 в Україні (для іноземця та особи без громадянства)

серія (за наявності) ________, номер ____________________, виданий ___  ___________ 20___ р., _______________________

                                                                   (ким виданий документ)

________________________________________________________,

строк дії паспорта (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (ID)__ _______20___ р.,

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________________________________

або відмітка про відмову від прийняття номера :__________, (так/ні)

                

дата народження ____  ________ ___ р.,

стать _______________,

               (ч/ ж)

громадянство ________________________________________________________

                              (громадянин України, іноземний громадянин,
_____________________________________________________________

особа без громадянства)

 

ЗАЯВА
про призначення грошової компенсації вартості
 одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” 

Прошу призначити грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Інформація про дітей:

1. Свідоцтво про народження, серія ______, номер ______________, видане  ____ ____________ 20_____ р., ____________________________________________(ким видано документ)

                                                                    

номер актового запису ______ , дата видачі актового запису ____ __________20___ р.

2. Свідоцтво про народження, серія ____, номер ___________, видане ___ _________ 20___ р., ______________________________________________________(ким видано документ)

3. Свідоцтво про народження, серія ____ , номер _________, видане                                    ____ _________ 20___ р., _____________________________________________________(ким видано документ)

номер актового запису ______, дата видачі актового запису ____ __________ 20___ р.

Одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка” в ________________________________________________

                                      

____________________________________________________________ не видано (найменування пологового будинку)                                                                     

Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок
із спеціальним режимом використання у банківській установі АТ “КБ “ПриватБанк”, міжнародний номер банківського рахунка (IBAN) ________________________, МФО__________________, код згідно з ЄДРПОУ___________________.

 

 

До заяви  додаються копії (фотокопії) таких документів:

свідоцтва про народження ________ (так/ні);

посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту /довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства) ________ (так/ні);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (в разі здійснення опіки над дитиною) ________ (так/ні);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя) ________ (так/ні);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

довідки з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка? ________ (так/ні).

Номер заяви ___________.

         ____________
                     (підпис)

_____ _________ 20___ р.