Допомога на поховання деяких категорій осіб >
< Надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії
16.02.2021 08:30 Вік: 17 days
Категорія: Корисна інформація

Реабілітації дітей з інвалідністю


Згідно Порядку https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-2019-%D0%BF#Text визначається механізм використання коштів на реабілітацію дітей з інвалідністю.

 Разом із заявою до управління праці та соціального захисту населення, законні представники дитини з інвалідністю подають (із пред’явленням оригіналів), копії документів:

-паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

-свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

-індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

-виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

-документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

-реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини  та одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

Гранична вартість реабілітаційних послуг далі (ГВРП) на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень. ГВРП  на рік для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційними послугами в межах їх граничної вартості одна дитина може бути забезпечена декілька разів протягом бюджетного року, які можуть надаватися у стаціонарі та амбулаторно.

Вартість витрат реабілітаційної установи на реабілітаційні послуги для однієї дитини становить не менше ніж 60 відсотків граничної вартості реабілітаційних послуг для однієї такої дитини. У вартість, можуть включатися витрати на харчування дитини.

За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ з питань соціального захисту населення управління праці та соціального захисту населення за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, буд.47, каб.316-317, тел. 26-69-65, ел.адреса: syvzax@ukr.net