Безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю засобами технічної реабілітації >
< Реабілітації дітей з інвалідністю
16.02.2021 08:33 Вік: 17 days
Категорія: Корисна інформація

Допомога на поховання деяких категорій осіб


Згідно порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 року №99 https://www.kmu.gov.ua/npas/65115843 допомога надається управлінням праці та соціального захисту населення у разі смерті:

1) аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу I—IV рівня акредитації, що навчається за денною формою, учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

2) дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”;

3) особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до  Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” або Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

4) особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна;

5)  особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

 Допомога  на поховання померлої особи надається за останнім місцем її проживання у розмірі, протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті.

                До заяви додаються такі документи:

-копія паспорта виконавця волевиявлення померлого;

-копії ідентифікаційних кодів заявника та померлого;

-копію трудової книжки померлого (перша та остання сторінка), у разі відсутності – довідка ОК-5 з пенсійного фонду;

-копію свідоцтва про смерть;

-витяг  з Державного реєстру про отримання допомоги на поховання;

-довідка з міського центру зайнятості;

-довідка про реєстрацію місця проживання померлого;

-реквізити Ощадбанку.

За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ з питань соціального захисту населення управління праці та соціального захисту населення за адресою: м.Херсон, просп.Ушакова, буд.47, каб.316-317, тел. 26-69-65, ел.адреса: syvzax@ukr.net