>
< Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми
16.12.2021 13:15 Вік: 38 days
Категорія: Корисна інформація

Щодо навчання для фізичних осіб основ догляду за окремими категоріями громадян


На виконання листа Міністерства соціальної політики України від 30.08.2021 № 4761/0/290-21/57 розпочато роботу по організації  навчання для фізичних осіб основ догляду за окремими категоріями громадян.

            У відповідності з Порядком підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №430 навчання фізичних осіб основ догляду здійснюється відповідними організаціями за типовою програмою для подальшого надання соціальних послуг з догляду вдома особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж на чотири місяці), тривало та невиліковно хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

           Типовa програма навчання фізичних осіб основ догляду затверджується Мінсоцполітики і передбачає теоретичну, практичну підготовку та складення іспиту.

          Організації, які планують здійснювати навчання фізичних осіб (міській центр соціальних служб, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, установи, що мають досвід роботи з відповідними вразливими групами населення), звертаються до органу соціального захисту населення із заявою в довільній формі про можливість здійснення навчання. У заяві зазначаються контактні дані особи, яка здійснює запис на проходження навчання. Органи соціального захисту населення ведуть облік організацій, які здійснюють навчання фізичних осіб.

          Фізичні особи звертаються за місцем проживання/перебування до органів соціального захисту населення із заявою в довільній формі про включення до списків осіб, які надають соціальні послуги з догляду. Разом із заявою фізична особа, яка планує надавати послуги з догляду, повинна подати копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) та документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання.

          Орган соціального захисту населення приймає документи та надає фізичній особі перелік організацій (у разі наявності), які здійснюють навчання фізичних осіб.

          Фізичні особи вибирають організацію з наданого переліку та отримують направлення органу соціального захисту населення на навчання.

          Навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

          Додаткову інформацію можна отримати за адресом управління праці та соціального захисту населення Суворовського району (м. Херсон, вул. Маяковського, буд.8, тел. 263668)