До відома внутрішньо переміщеним особам  >
< Оздоровити дітей з інвалідністю
16.08.2023 11:13 Вік: 251 days
Категорія: Корисна інформація

Для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України


Для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, відповідно до Постанови КМУ №336 від 29.04.2016 року незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання (перебування) подають міжвідомчій комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати ОГД в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, утвореній Мінветеранів (далі - міжвідомча комісія), заяву про призначення одноразової грошової допомоги за формою згідно з додатком 1 у паперовій або електронній формі кожного повнолітнього члена сім’ї загиблого (померлого), які мають право на отримання допомоги. Міжвідомча комісія (м.Київ, пров. Музейний, 12  т.0442810850, 0632271427, 0630354092) розглядає подані документи в місячний строк із дня надходження документів (уточненої інформації) та приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги або про відмову в її призначенні.ОГД призначається та виплачується членам їх сімей у розмірі 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи, рівними частинами. До членів сімей загиблих, померлих належать:

- утриманці загиблого або особи, що пропала безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

- батьки;

- один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

- діти, які не мають (не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

- діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Якщо один із членів сім’ї відмовляється від отримання ОГД, її частина розподіляється між іншими членами сім’ї, які мають право на її отримання, рівними частинами. Заява про відмову від отримання ОГД повинна бути нотаріально засвідчена в установленому законодавством порядку.

До заяви додаються копії (скановані копії) таких документів:

- посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України;

- свідоцтва про смерть загиблого (померлого);

- свідоцтва про народження особи - для виплати батькам;

- свідоцтва про шлюб - для виплати дружині (чоловікові);

- документа, що посвідчує особу заявника;

- свідоцтва про народження дитини - для виплати дитині;

- документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України;рішення суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування;рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (подають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).