Оприлюднено на сайті Суворовської районної у м. Херсоні ради 12.04.2016р.

 

 

11.04.2016р.                                                                                                                          № 25-в

 

Про затвердження плану заходів з виконання

Державної програми щодо реалізації

засад державної антикорупційної

політики в Україні (Антикорупційної стратегії)

на 2016 – 2017 роки

 

         Відповідно до законів України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 – 2017 роки», «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки», розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 14.07.2015 № 413  «Про організацію в області роботи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки», з метою запобігання проявам корупції у виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

         1. Затвердити план заходів реалізації виконавчими органами Суворовської районної у м. Херсоні ради Державної програми щодо запобігання корупції на 2016-2017 роки (далі – План заходів, додаток № 1).

         2. Затвердити Пам'ятку посадової особи виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради та її виконавчих органів щодо врегулювання конфлікту інтересів (далі – Пам’ятка, додаток № 2).

         3. Відповідальними за стан роботи щодо запобігання і протидії корупції у виконавчих органах  Суворовської районної у м. Херсоні ради визначити керівників виконавчих органів ради.

         4. Керівникам виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради  забезпечити:

         4.1. Безумовне виконання Плану заходів.

         4.2. Дотримання підлеглими посадовими особами Пам’ятки, викладеної у  додатку № 2, та її використання у разі виникнення конфлікту інтересів.

            4.3. Надання до відділу організаційно-кадрової роботи Суворовської районної у м. Херсоні ради інформації про стан виконання Плану заходів щоквартально, до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом.

         5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Суворовської районної у м. Херсоні ради від 24.01.2014 р. № 4-в «Про затвердження плану заходів стосовно реалізації у виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки».

         6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Заступник голови

районної у м. Херсоні ради                                                            В.В. Рубанець

 

 

 

 

Додаток № 1

до розпорядження голови

Суворовської районної у м. Херсоні ради

від _____________.  №  _____

 

План заходів

стосовно реалізації  у виконавчих органах  

Суворовської районної у м. Херсоні ради

Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2015-2017 роки

 

I. Забезпечення доброчесності на службі в виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради

 

 1.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» в частині процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посад, статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчих органах міської ради, статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

- головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи,

- радник голови ради з питань юридичного забезпечення

Протягом 2016-2017 років

 

1.2. Забезпечити щорічне надання посадовими особами виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо них та членів їх сімей.

- головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи,

- посадові особи виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради

Протягом 2016-2017 років

 

1.3.  Систематичне визначення напрямку підвищеного корупційного ризику, проведення аналізу кадрового забезпечення цих ділянок роботи, вжиття організаційних та інших заходів щодо унеможливлення проявів корупції, створення дієвого кадрового резерву для укомплектування, у разі необхідності, зазначених ділянок роботи.

- керівники виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради,

- головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи,

- радник голови ради з питань юридичного забезпечення

Протягом 2016-2017 років

 

II. Формування громадської підтримки політики запобігання корупції

 

2.1. Заступнику голови районної у м.Херсоні ради забезпечити, щокварталу, отримання від керівників структурних підрозділів аналізу стану роботи із запобігання у виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради, та розміщення його на офіційному сайті Суворовської районної у м. Херсоні ради.

- заступник голови районної у м.Херсоні ради;

- відділ організаційно-кадрової роботи.

Протягом 2016-2017 років

 

2.2. Забезпечити роботу «гарячої» телефонної лінії 22-38-33 у робочі дні:                 з 8.00-17.00; у п’ятницю: з 8.00-15.45; у вихідні та святкові дні:                               з 08.00 - 15.00.

– керуючий справами виконкому

Протягом 2016-2017 років

                                                                                                          

2.3. Забезпечити доступ громадськості до проектів нормативно-правових документів для ознайомлення на офіційному сайті Суворовської районної у                  м. Херсоні ради.

– завідувач відділу організаційно-кадрової роботи,

– завідувач загального відділу.

Протягом 2016-2017 років

 

IІІ. Заходи, спрямовані на взаємодію зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері запобігання та протидії корупції

 

3.1. Здійснювати аналіз стану запобігання корупції у виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради, за наданими матеріалами спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання корупції, для вжиття, за їх результатами, скоординованих заходів.

- радник голови ради з питань юридичного забезпечення

Протягом 2016-2017 років

 

3.2. Систематично аналізувати стан корупційних проявів під час здійснення повноважень виконавчими органами Суворовської районної у м. Херсоні ради. Вжиття,  скоординованих заходів їх протидії, за підсумками аналізу.

- керівники виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради;

- радник голови ради з питань юридичного забезпечення

Протягом 2016-2017 років

 

ІV. Заходи, спрямовані на навчання та

підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради

 

Забезпечити підвищення кваліфікації посадовими особами виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій щодо запобігання і протидії корупції та дотримання антикорупційного законодавства. 

– головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи

Постійно

V. Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів посадових осіб виконавчих органів міської ради та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

 

5.1. Недопущення випадків виникнення конфлікту інтересів серед посадових осіб виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради та вжиття керівниками виконавчих органів ради заходів у разі отримання повідомлень посадовими особами про їх виникнення.

- посадові особи та керівники виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради,

Постійно

 

5.2. Проводити роз’яснювальну роботу з кандидатами на заміщення вакантних посад та посадовими особами виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради щодо відомостей стосовно близьких осіб, які працюють у сфері, яка може бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення таких обставин, негайно вживати заходів щодо їх  усунення.

– головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи,

- радник голови ради з питань юридичного забезпечення

Постійно

 

5.3. Письмово попереджати осіб, які вперше прийняті на службу до виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради, про встановлені законодавством обмеження.

– головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи

Постійно

 

5.4. Здійснювати перевірки можливого виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради під час розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

Керівники виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради,

- радник голови ради з питань юридичного забезпечення

Постійно

 

5.5. Аналізувати інформацію правоохоронних і судових органів щодо притягнення посадових осіб виконавчих органів Суворовської районної у                 м. Херсоні ради до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень для внесення пропозицій голові Суворовської районної у м. Херсоні ради про усунення причин та умов їх скоєння та вжиття відповідних заходів до таких осіб.

- радник голови ради з питань юридичного забезпечення

Щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

 

Заступник голови

районної у м.Херсоні ради                                                             В.В. Рубанець

 

Додаток № 2

до розпорядження голови

Суворовської районної у м.Херсоні ради

_________________ № ________


П А М ’ Я  Т К А

посадової особи  виконавчих органів

Суворовської районної у м.Херсоні ради щодо

врегулювання конфлікту інтересів

 

1.     Поняття конфлікту інтересів (терміни, які використовуються)

 

Конфлікт інтересів – суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Під особистими інтересами слід  розуміти будь-які інтереси публічного службовця, обумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими фізичними чи юридичними особами, в тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв’язку з його членством або діяльністю в  громадських, політичних та релігійних організаціях.

Саме по собі приховування особою наявного приватного інтересу вже розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

-         Безпосереднє підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;

-         близькі особи – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із посадовою особою, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

-         члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

 

ІІ. Законодавство України, яке регулює проблему конфлікту інтересів

(закони, підзаконні акти та витяги з них)

 

Закон України «Про запобігання корупції»

Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб

Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Стаття 12. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби

Стаття 12 (1). Врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 

Закон України «Про правила етичної поведінки»

Стаття 15. Недопущення конфлікту інтересів.

 

Загальні правила поведінки державного службовця, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року              № 214 та, відповідно до пункту 2 даного наказу, рекомендовані посадовим особам органів місцевого самоврядування до керування при виконанні службових обов’язків.

Розділ ІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів

 

Кодекс законів про працю України

Стаття 25 (1). Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації

 

ІІІ. Шляхи врегулювання конфлікту інтересів

 

Доцільно передбачити наступні способи врегулювання конфлікту інтересів:

3.1. Посадова особа може позбутися приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління майна або у будь-який інший спосіб. Однак позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування або відновлення. Тому не можуть вважатись позбавленням приватного інтересу дії щодо розлучення з подружжям, а також заяви, в тому числі публічні, про розірвання особистих, дружніх чи інших стосунків з іншими особами.

Не можуть вважатися позбавленням приватного інтересу відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління, якщо такі дії здійснюються на користь близьких родичів посадової особи.

3.2. Усунення посадової особи від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів:

3.2.1. Цей спосіб використовується за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших  посадових осіб. Усунення посадової особи від прийняття рішення здійснюється за рішенням органу (Суворовська районна у м.Херсоні рада) або посадової особи (голова Суворовської районної у м.Херсоні ради), які мають право призначення (обрання, затвердження) даної особи або керівника відповідного виконавчого органу Суворовської районної у м.Херсоні ради, в якому працює посадова особа.

У разі виникнення конфлікту інтересів посадової особи, яка входить до складу колегіального органу (Суворовської районної у м.Херсоні ради, її виконавчого комітету, комісії, колегії тощо), така особа не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом, якщо його неучасть не впливає на правомочність даного органу.

Однак йдеться лише про ті колегіальні органи, які вправі приймати рішення, що породжують певні правові  наслідки для окремих осіб чи невизначеного кола осіб. Діяльність деяких колегіальних органів (як правило, це стосується колегій, комісій) має консультативно-дорадчий характер, безпосередньо не впливає на прийняття правового рішення і створює лише певні передумови для його прийняття.

3.2.2. У разі якщо  неучасть посадової особи, в якої виник конфлікт інтересів та яка входить до складу колегіального органу, в прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності даного органу, участь такої посадової особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.

3.3. Прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів здійснюється під зовнішнім контролем (проводяться оперативно, оскільки можна допустити зволікання із проведенням зовнішнього контролю. Це може перешкодити своєчасності забезпечення конституційних прав громадян, а також викликати у них підозру в недобросовісності та упередженості з боку посадової особи).

3.3.1. Форми зовнішнього контролю:

- перевірка уповноваженим органом змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються посадовою особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

- розгляд справ та прийняття рішень посадовою особою в присутності уповноваженої особи;

- участь уповноваженої особи в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

Вимоги до посадової особи стосовно прийняття рішень та/або вчинення дій стосовно предмета конфлікту інтересів можуть включати:

-         зобов’язання посадової особи надавати уповноваженому органу для попереднього ознайомлення проекти нормативно-правових актів та правових актів індивідуального характеру, які стосуються предмета конфлікту інтересів;

-         зобов’язання посадової особи здійснювати розгляд справ або приймати рішення щодо предмета конфлікту інтересів у присутності уповноваженої особи або посадової особи уповноваженого органу;

-         заборону посадовій особі брати участь у прийнятті рішень щодо предмета конфлікту інтересів під час роботи у складі колегіального органу.

3.3.2. Уповноважений орган зазначає: форму зовнішнього контролю, термін дії розпорядження та вимоги до посадової особи щодо прийняття рішень та/або вчинення дій стосовно предмета конфлікту інтересів.

Зовнішній контроль може здійснюватися за ініціативою уповноваженого органу, якщо до нього надходять повідомлення від фізичних або юридичних осіб про наявність конфлікту інтересів в діяльності публічного службовця, шляхом винесення посадовій особі письмового попередження про неприпустимість порушення законодавчо встановленої процедури врегулювання такого конфлікту. У разі необхідності, видається розпорядження про запровадження зовнішнього контролю.

3.3.3. Розпорядження про запровадження зовнішнього контролю надсилається посадовій особі, її безпосередньому керівнику та відповідній уповноваженій особі не пізніше наступного робочого дня з моменту його видання.

3.3.4.  У разі якщо відповідна особа не вжила заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів і прийняла рішення або вчинила певні дії, це є підставою для оскарження такого рішення, а також вчинених нею дій або бездіяльності та визнання їх протиправними у судовому порядку. Скасування рішення, прийнятого в умовах конфлікту інтересів, є підставою для визнання такого правочину судом недійсним.

3.4. Переведення посадової особи на іншу посаду або її звільнення із займаної посади у разі коли конфлікт інтересів має постійний характер і не може бути розв’язаний шляхами зазначеними, у пункті 3.2.

За наявності рівноцінної вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям посадової особи, відбувається переведення посадової особи на іншу посаду. Однак переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою посадової особи.

Якщо переведення посадової особи на іншу посаду є неможливим або посадова особа не погоджується на переведення на іншу посаду, і конфлікт інтересів не може бути врегульований в інший спосіб, то посадову особу звільняють із займаної ним посади.

 

ІV. Відповідальність

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

 

 

Заступник голови

районної у м.Херсоні ради                                                            В.В. Рубанець