Система законодавчих актів по запобіганню та протидії корупції в Україні

28.06.1996

Конституція України

16.12.1993

№ 3723-XII

Закон України «Про державну службу»

10.12.2015

№  889-VIII

Закон України «Про державну службу»

14.10.2014

№ 1700-VII

Закон України «Про запобігання корупції»

08.07.2010

№ 2456-VI

БЮДЖЕТНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ

17.06.2016 

№ 2

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»

29.09.2017

№839

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції  «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»

05.08.2016

№ 158

Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

07.06.2001

№ 2493-III

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

07.04.2011

№ 3207-VI

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

24.04.2012

№ 4661-VI

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування»

17.05.2012

№ 4711-VI

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції»

02.10.2012

№ 5314-VI

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру»

10.12.1971

Кодекс законів про працю України

07.12.1984 № 8073-X

Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»

01.09.2001

№ 2341-14

Кримінальний Кодекс України

Роз’яснення для суб’єктів декларування

Укази Президента України

06.02.2003

№ 84/2003

«Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією»

27.12.2007

№ 1262/2007

«Про внесення змін до Указу Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053»

(Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України)

05.10.2011

№ 964/2011

«Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

21.10.2011

№ 1001/2011

«Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки»

Постанови Кабінета Міністрів України

25.05.1998

№ 731

«Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади»

13.06.2000

№ 950

«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

25.03.2015

№ 171

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

12.10.2011

№ 1044

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950 (службові розслідування)

15.02.2002

№ 169

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»

20.04.2011

N 426

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної служби»

2.11.2011

N 1126

«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»

08.12.2009

№ 1422

«Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади»

16.11.2011

N 1195

«Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

Розпорядження КМУ

05.04.2012

№ 220-р

Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд

11.10.2011

№ 04-12/9-1932

Лист Комітету ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією від 11.10.2011 № 04-12/9-1932 «Щодо суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення».

Міністерство юстиції (Накази)

06.07.2011

№ 1805/5

«Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта»

11.01.2012

№ 39/5

«Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

23.03.2012

№ 448/5

«Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав»

Накази Головного управління державної служби України

від 8.07.2011

№ 164

«Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»