Система законодавчих актів по запобіганню та протидії корупції в Україні

28.06.1996

Конституція України

 

 

16.12.1993

№ 3723-XII

Закон України  «Про державну службу»

 

 

07.06.2001

№ 2493-III

Закон України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

 

07.04. 2011

№ 3206-VI

Закон України  «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

 

07.04.2011

№ 3207-VI

Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

 

 

24.04.2012

№ 4661-VI

Закон України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування»

 

 

17.05.2012

№ 4711-VI

Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції»

 

 

17.05.2012

№ 4722-VI

Закон України  «Про правила етичної поведінки»

 

 

02.10.2012

№ 5314-VI

Закон України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру»

 

 

10.12.1971

Кодекс законів про працю України

 

 

07.12.1984 № 8073-X

Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»

 

 

01.09.2001

№ 2341-14

Кримінальний Кодекс України

 

 

21.06. 2001 
 N 2542-III
Бюджетний  кодекс  України

 

 

Укази Президента України

 

 

06.02.2003

№ 84/2003

«Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю  і корупцією»

 

 

27.12.2007

№ 1262/2007

«Про внесення змін до Указу Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053»

(Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України)

 

 

27.10.2009

№ 870/2009

(про квартальний звіт)

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року "Про стан злочинності у державі та координацію  діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції" 

 

 

05.10.2011

№ 964/2011

«Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

 

21.10.2011

№ 1001/2011

«Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки»

 

 

25.01.2012

№ 33/2012

«Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

 

 

18.05.2012

№ 333/2012

«Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року N 33»

 

 

Послання Президента України

 

 

03.07.2012

«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році»

 

 

Постанови Кабінета Міністрів України

 

 

25.05.1998

№ 731

«Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади»

 

 

29.07.1999

№ 1374

«Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій»

 

 

13.06.2000

№ 950

«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

 

 

12.10.2011

№ 1044

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950 (службові розслідування)

 

 

15.02.2002 № 169

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»

 

 

20.04.2011 
N 426

 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної служби»

 

 

 

2.11.2011 
N 1126 

 

«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» 

 

 

 

08.12.2009

№ 1422

«Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади»

 

 

12.10.2011

 № 1072

«Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення»

 

 

20.10.2011

№ 1094

«Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції»

 

 

16.11.2011
N 1195

 

«Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

 

 

28.11.2011

№ 1240

Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

 

 

11.01.2012 № 16

«Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»  

 

 

 

від 8.02.2012 р. № 64 

«Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» (Декларацію про доходи слід роздруковувати на папері формату A4)

 

 

Розпорядження КМУ

05.04.2012

№ 220-р

Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд

 

 

11.10.2011

№ 04-12/9-1932

Лист Комітету ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією від 11.10.2011 № 04-12/9-1932 «Щодо суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення».

 

Міністерство юстиції (Накази)

 

 

06.07.2011

№ 1805/5

«Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта»

 

 

11.01.2012

№ 39/5

«Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

 

 

23.03.2012

№ 448/5

«Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав»

 

 

02.04.2012

№ 516/5

«Про внесення змін до Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів»

 

 

23.06.2010

№ 1380/5

«Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів»

(Роз'яснення)

28.07.2011

«Одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

 

 

26.08.2011

«Участь громадськості у заходах щодо запобігання корупції як запорука успішної антикорупційної політики»

 

 

07.09.2011

«Реформування антикорупційної політики держави: мета та шляхи реалізації»

 

 

25.01.2012

«Антикорупційні обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

 

 

08.02.2012

«Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

 

 

09.04.2012

«Про засади запобігання та протидії корупції»

 

 

13.04.2012

 «Основні напрями реалізації у 2012 році Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки»

 

 

21.05.2012

«Антикорупційна експертиза як засіб запобігання корупції»

 

 

10.07.2012

«Проблемні питання застосування Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції»

 

 

19.07.2012

«Запобігання корупції в органах державної влади шляхом проведення спеціальної перевірки»

 

 

05.12.2012

«Вимоги щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру та оприлюднення декларацій»

 

 

22.02.2013

№ 1332-0-26-13/11

ЛИСТ 22.02.2013  № 1332-0-26-13/11 Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України

Мінфін (роз'яснення, листи)

роз'яснення

30.01.2012

№ 31-08310-3-8/520

«Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру особами, які займають посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також які претендують на зайняття відповідних посад»

 

 

 

Лист 30.01.2012 № 31-08010-14-27/1941

   Лист Аудиторській палаті України 30.01.2012 № 31-08010-14-27/1941 «Щодо надання роз'яснень про застосування окремих положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу»

 

 

 

лист від14.10.2011

№ 31-07230-16-21/25290

 «Щодо порядку використання службового автомобіля».

Накази Національного агентства України з питань державної служби

від 13.09.2011

№ 11

«Про Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців»

 

 

від 20.07.2012

№ 148

«Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті»

 

 

від 28.09.2012

№ 194

«Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року N 214»

Накази Головного управління державної служби України

від 04.08.2010

№ 214

«Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця»

 

 

від 8.07.2011

№ 164

«Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»

 

 

від 19.07.2011

№ 176

«Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби від 04.08.2010 N 214»

Наказ Генеральної прокуратури

від 21.06.2011

№ 10гн

«Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції»

Розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації

18.12.2012 № 947

«Про проект Програми запобігання і протидії корупції у Херсонській області на 2013 - 2015 роки»

 

 

26.12.2011 № 820

 Про план заходів стосовно реалізації в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

Рішення Херсонської обласної ради

 

 

від 20.02.2013

№ 685

Рішення XXII сесії VІ скликання Херсонської обласної ради

 «Про Програму запобігання і протидії корупції у Херсонській області на 2013 – 2015 роки»