Анастасія, 10 років,  дитячий державний заклад

 

Усиновлення -  це найкращий засіб повернути дитині,

яка втратила батьківське піклування, можливість

 повноцінного життя та виховання в сім’ї.

Саме сім’я є природним середовищем для фізичного,

 духовного, інтелектуального , культурного, соціального розвитку дитини.

 

 

 

30 вересня, в День святих Віри, Надії та Любові, а також їхньої матері Софії, відзначається День усиновлення на Україні. Цей день є символом милосердя і добра по відношенню до людей. Днем заснування свята є 30 вересня 2009 року.

В День усиновлення на Україні прийнято дякувати від імені всього суспільства усиновителям, співробітникам дитячих будинків та комісій з усиновлення. День усиновлення на Україні є ще одним важелем захисту прав дітей, які позбавлені батьківської опіки.

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання.

 

До заяви додаються такі документи:

 

1.      копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2.      довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;

 

3.      копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4.      висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

5.      засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6.      довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7.      Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі. Заявникам видається висновок разом з прошнурованими, пронумерованими, скріпленими печаткою, завіреними підписом керівника служби у справах дітей документами.

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами становить один рік від дати видачі. Якщо протягом  цього часу кандидати в усиновлювачі не здійснили усиновлення, вони можуть звернутися до служби у справах дітей за місцем обліку із заявою про продовження строку дії висновку. Строк дії висновку може бути продовжений, але не більш ніж на один рік.

Кандидати в усиновлювачі, які за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку, не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, можуть звернутися до уповноваженого органу  виконавчої влади АР Крим з питань  дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської держадміністрації для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, або за їх бажанням до Мінсоцполітики для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку.

Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам, в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею.

Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більше як на 10 робочих днів. Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі.

Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання усиновити її.

Заява складається українською мовою. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік, місце проживання дитини.

Керівник дитячого закладу чи особа, в яких проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити конкретну дитину, подає такі документи:

 

1.      копію свідоцтва про народження дитини;

2.      копію свідоцтва про смерть батьків дитини або копію рішення суду про позбавлення їх батьківських прав чи визнання недієздатними;

 

3.      копію нотаріально засвідченої згоди батьків, опікуна чи піклувальника дитини на її усиновлення;

 

4.      повідомлення закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення. За наявності засвідченої нотаріусом згоди батьків на усиновлення дитини, згода закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому проживає дитина, не надається;

 

5.      копію висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

 

6.      акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною;

 

Копії документів, засвідчуються підписом керівника та скріплюються печаткою закладу.

 

Служба у справах дітей за місцем проживання дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та вищезазначених документів, протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду.

 

Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення до суду за місцем проживання (перебування) дитини.

Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.

 

 
 

Будь ласка, подаруйте цим дітям родину! Вони заслуговують на це щастя!!!

Альбіна 13 років.
Андрій 14 років.
Валентин 6 років.
Валентин 16 років.
Валерія 8 років.
Володимир 16 років.
Іван 12 років.
Михайло 11 років.
Надія 14 років.
Назар 9 років.
Олександра 16 років.
Поліна 14 років.
Софія 7 років.
Станіслав 14 років.